Publicatie en artikelen

Hier vindt u naast onze algemene voorwaarden een digitaal exemplaar van ons gemeenschappelijk fusie en overname handboek over het advieswerk tijdens fusie en overname trajecten. Het handboek geeft een inkijk in de processtappen, de modellen van onderzoek- en de verandermethoden. Er zijn veel factoren mede bepalend voor het succes van een fusie. Bij de onderzoeken naar succes- en faalfactoren van fusies en overnames lopen de uitkomsten uiteen, wat de toegankelijkheid beperkt. Wij zien een fusie en overname als een proces van verandering. Vanuit deze procesbenadering benoemen we in dit handboek de bepalende factoren voor het succes van een fusie. Dit is overigens geen nieuwe opvatting. In 1962 schreven twee van de vroegste onderzoekers (M.L. Mace & G. Montgommery, 1962) naar fusies en overnames:

“De waarde van een overname hangt grotendeels af van de deskundigheid waarmee de bestuurlijke integratieproblemen worden aangepakt. Veel in potentie waardevolle overgenomen activa zijn verloren gegaan door onachtzaamheid en door een zwakke aanpak tijdens het integratieproces.”

Het handboek is voor beroepsgenoten die betrokken zijn bij een fusie- en de overname-begeleiding en daarnaast voor de opdrachtgevers. Ons doel is om inzicht te geven in hoe wij door het proces lopen en waarmee we aan de slag gaan. De gestructureerde aanpak heeft een aantal accenten en uitgangspunten namelijk; onderzoeken, management buy out, outside in benadering (de externe markt naar binnen vertalen), toezicht, sturing en leiding, meten en verbeteren.

Daarnaast nemen we hier artikelen op die betrekking hebben op de projecten waar wij mee bezig zijn, die wij elders gepubliceerd hebben of die gewoon onze aandacht hebben getrokken.