Extern projectteam

Veel projecten hebben het karakter dat ze niet door één persoon uitgevoerd kunnen worden. Een team werkt dan sneller en levert een beter resultaat.

Als overheid of bedrijf kan het voorkomen dat u dan net niet de juiste specialisten in dienst heeft. Adviesplek kan voor een aanvulling op uw projectteams zorgen, maar verzorgt ook projectteams die een totaalproject kunnen oppakken.

Samen met u bepalen we de invulling van deze projecten:

  1. We kijken samen naar de afbakening van  het eindresultaat. Wat moet er klaar zijn op het moment dat het project wordt opgeleverd?
  2. Daarna wordt het kritische tijdspad bekeken. Wanneer moet het project zijn afgerond en opgeleverd?
  3. Welke fasen moeten nu worden doorlopen om het project binnen de tijd op te leveren? Welke werkzaamheden horen bij elke fase?
  4. Eindresultaat en kritisch tijdspad bepalen de bemensing van het projectteam. Welke kennis, expertise, gedrag en talent zijn noodzakelijk?
  5. Op welke manier kan dan optimaal worden samengewerkt met uw organisatie voor het beste resultaat? Het bepalen van de projectorganisatie, de manier waarop informatie wordt verspreid en verantwoording wordt afgelegd.
  6. Welke kosten zijn hiermee gemoeid en hoe houden we deze beheersbaar?

Adviesplek draagt daarna de verantwoording om het project naar volle tevredenheid te realiseren met mensen die bij uw organisatie en het project passen.

In een vrijblijvend gesprek vertellen wij u graag meer.